Rozvodový právník Brno

Oblast rodinného a občanského práva – rozvody manželství, vypořádání majetku atp.

Advokátní službyRozvody manželství

Advokátní kancelář Brno

Chcete podat žádost o rozvod? Řešíte majetkové vypořádání a společné jmění manželů nebo jiný problém, který vyžaduje pomoc právníka?
Advokátní kancelář JUDr. Zdeňky Válkové a Mgr. Michaely Sochové se sídlem v Brně vás provede tímto nelehkým obdobím a zajistí komplexní právní servis.

Dle novely zákona na ochranu spotřebitele z. č. 378/2015 Sb. orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1, www.cak.cz

JUDr. Zdeňka Válková

studovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě provozuje svoji soukromou praxi. Od počátků svého právního působení vykonává generální praxi.

Mgr. Michaela Sochová

již během svého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zajímala o praxi v advokátní kanceláři, vykonávala dlouhodobě praxi u významných brněnských advokátních kanceláří.

Rozvody manželství

Vyřeším Vaše právní problémy za Vás…

Potřebujete pomoci s podáním žádosti o rozvod, návrhu na majetkové vypořádání nebo dohody o péči o děti a výživné?

Obraťte se na rozvodového právníka

Advokátní kancelář se specializuje na rozvody manželství. Abyste mohli překlenout toto obtížné období co nejrychleji, poskytneme Vám komplexní právní servis a poradenství.

Sporný rozvod

 • manželé se nedohodnou na průběhu manželství a příčinách jeho rozvratu
 • manželé se nejsou schopni sami předem dohodnout na péči o děti a na vypořádání majetku
 • mnohdy je zapotřebí i výslech svědků, prokazujících rozdílná tvrzení manželů
 • soud zkoumá podrobně příčiny rozvratu

Nesporný rozvod

 • soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství
 • manželé předloží soudem schválenou dohodu o výchově a výživném na nezletilé děti
 • manželé předloží písemnou dohodu o majetkovém vyrovnání a bydlení s ověřenými podpisy
 • manželství trvá déle než jeden rok a manželé spolu víc než 6 měsíců nežijí

Připravíme vám

Návrh na rozvod manželství
Návrh na zahájení opatrovnického řízení o výchově a výživě nezletilých dětí
Dohodu o majetkovém vyrovnání pro dobu po rozvodu

Chcete-li, můžete mít ode mne právní zastoupení u soudu ve všech výše uvedených věcech.

Nemovitosti

 • smlouvy o převodu nemovitostí – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene
 • spory spoluvlastníků nemovitostí (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, vypořádání nemovitostí ve společném jmění manželů)
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • právní poradenství

Rodinné právo

 • rozvody manželství, rozvody „dohodou“
 • svěření dítěte do péče
 • určení či popření otcovství
 • osvojení dítěte
 • stanovení výživného manželky a rozvedené manželky
 • náklady neprovdané matky
 • poradenství
 • zastupování klientů před soudy

Občanské právo

 • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu
 • vlastnické právo
 • náhrada škody
 • ochrana osobnosti
 • bytové právo (nájemní smlouvy, žaloby o dlužné nájemné, převody bytů do osobního vlastnictví, zrušení společného nájmu po rozvodu, vyklizení bytu apod.)
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • občanskoprávní smlouvy – kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o půjčce
 • závazkové právo
 • vymáhání pohledávek
 • exekuce včetně zastupování v exekučním řízení
 • poradenství
 • zastupování klientů před soudy

Advokátní úschova

 • úschova finančních prostředků klienta na zvláštním bankovním účtu advokáta zcela oddělené od jiných financí
 • sepis smlouvy o úschově finančních prostředků na účet advokáta a podmínkách jejich vyplacení

Kontaktní údaje

Pokud jste se ocitli ve složité životní situaci a potřebujete se poradit s advokátem nebo zajistit právní pomoc, obraťte se na naši advokátní kancelář

JUDr. Válková Zdeňka

E-mail: akvalkova@gmail.com
Tel.: +420 604 282 377

Mgr. Michaela Sochová

E-mail: akvalkova@gmail.com
Tel.: +420 737 564 441

Masarykova 7/441, 602 00 Brno

Jak se k nám dostanete:
Tramvají č. 4 (zastávka přímo před kanceláří)
Autem (parkovací dům Domini park)

Zeptejte se advokáta

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.