Rozvodový právník Brno

Oblast rodinného a občanského práva – rozvody manželství, vypořádání majetku atp.

Advokátní službyRozvody manželství

Advokátní kancelář Brno

Chcete podat žádost o rozvod? Řešíte majetkové vypořádání a společné jmění manželů nebo jiný problém, který vyžaduje pomoc právníka?
Advokátní kancelář JUDr. Zdeňky Válkové a Mgr. Michaely Sochové se sídlem v Brně vás provede tímto nelehkým obdobím a zajistí komplexní právní servis.

Dle novely zákona na ochranu spotřebitele z. č. 378/2015 Sb. orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1, www.cak.cz

JUDr. Zdeňka Válková

studovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě provozuje svoji soukromou praxi. Od počátků svého právního působení vykonává generální praxi.

Mgr. Michaela Sochová

již během svého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zajímala o praxi v advokátní kanceláři, vykonávala dlouhodobě praxi u významných brněnských advokátních kanceláří.

Rozvody manželství

Vyřeším Vaše právní problémy za Vás…

Potřebujete pomoci s podáním žádosti o rozvod, návrhu na majetkové vypořádání nebo dohody o péči o děti a výživné?

Obraťte se na rozvodového právníka

Advokátní kancelář se specializuje na rozvody manželství. Abyste mohli překlenout toto obtížné období co nejrychleji, poskytneme Vám komplexní právní servis a poradenství.

Sporný rozvod

 • manželé se nedohodnou na průběhu manželství a příčinách jeho rozvratu
 • manželé se nejsou schopni sami předem dohodnout na péči o děti a na vypořádání majetku
 • mnohdy je zapotřebí i výslech svědků, prokazujících rozdílná tvrzení manželů
 • soud zkoumá podrobně příčiny rozvratu

Nesporný rozvod

 • soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství
 • manželé předloží soudem schválenou dohodu o výchově a výživném na nezletilé děti
 • manželé předloží písemnou dohodu o majetkovém vyrovnání a bydlení s ověřenými podpisy
 • manželství trvá déle než jeden rok a manželé spolu víc než 6 měsíců nežijí

Připravíme vám

Návrh na rozvod manželství
Návrh na zahájení opatrovnického řízení o výchově a výživě nezletilých dětí
Dohodu o majetkovém vyrovnání pro dobu po rozvodu

Chcete-li, můžete mít ode mne právní zastoupení u soudu ve všech výše uvedených věcech.

Nemovitosti

 • smlouvy o převodu nemovitostí – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene
 • spory spoluvlastníků nemovitostí (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, vypořádání nemovitostí ve společném jmění manželů)
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • právní poradenství

Rodinné právo

 • rozvody manželství, rozvody “dohodou”
 • svěření dítěte do péče
 • určení či popření otcovství
 • osvojení dítěte
 • stanovení výživného manželky a rozvedené manželky
 • náklady neprovdané matky
 • poradenství
 • zastupování klientů před soudy

Občanské právo

 • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu
 • vlastnické právo
 • náhrada škody
 • ochrana osobnosti
 • bytové právo (nájemní smlouvy, žaloby o dlužné nájemné, převody bytů do osobního vlastnictví, zrušení společného nájmu po rozvodu, vyklizení bytu apod.)
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • občanskoprávní smlouvy – kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o půjčce
 • závazkové právo
 • vymáhání pohledávek
 • exekuce včetně zastupování v exekučním řízení
 • poradenství
 • zastupování klientů před soudy

Advokátní úschova

 • úschova finančních prostředků klienta na zvláštním bankovním účtu advokáta zcela oddělené od jiných financí
 • sepis smlouvy o úschově finančních prostředků na účet advokáta a podmínkách jejich vyplacení

Kontaktní údaje

Pokud jste se ocitli ve složité životní situaci a potřebujete se poradit s advokátem nebo zajistit právní pomoc, obraťte se na naši advokátní kancelář

JUDr. Válková Zdeňka

E-mail: akvalkova@gmail.com
Tel.: +420 604 282 377

Mgr. Michaela Sochová

E-mail: akvalkova@gmail.com
Tel.: +420 737 564 441

Masarykova 7/441, 602 00 Brno

Jak se k nám dostanete:
Tramvají č. 4 (zastávka přímo před kanceláří)
Autem (parkovací dům Domini park)

Zeptejte se advokáta