Advokátní kancelář • JUDr. Věra Žurková-Zelená

oblast rodinného a občanského práva – rozvody manželství, vypořádání majetku atp.

Rozvodový právník Brno

Chcete podat žádost o rozvod? Řešíte majetkové vypořádání a společné jmění manželů nebo jiný problém, který vyžaduje pomoc právníka?
Advokátní kancelář JUDr. Věra Žurková – Zelená se sídlem v Brně vás provede tímto nelehkým obdobím a zajistí komplexní právní servis.

Dle novely zákona na ochranu spotřebitele z. č. 378/2015 Sb. orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1, www.cak.cz

JUDr. Věra Žurková-Zelená

Advokátní praxi vykonávám dlouhodobě a od roku 1990 vedu soukromou advokátní kancelář se zaměřením na právní poradenství a zastoupení ve většině oblastí práva. Mou specializací je především oblast rodinného a občanského práva – rozvody manželství, s nimi související výchova a výživné nezletilých dětí, vypořádání majetku atp. Vím, že rozvod bývá pro každého člověka těžkou životní zkouškou. Proto ke každému klientovi přistupuji individuálně a snažím se vyjít vstříc jeho potřebám. Diskrétnost a seriózní jednání je samozřejmostí. Mými klienty jsou občané z regionů Brno, Blansko, Vyškov, Břeclav, Hodonín aj. Ceny právních služeb se řídí advokátním tarifem (vyhl. 177/1996 Sbírky zákonů) nebo jsou smluvní.

Rozvody manželství

Vyřeším Vaše právní problémy za Vás…

Potřebujete pomoci s podáním žádosti o rozvod, návrhu na majetkové vypořádání nebo dohody o péči o děti a výživné?

Obraťte se na rozvodového právníka

Advokátní kancelář JUDr. Věry Žurkové-Zelené v Brně se specializuje na rozvody manželství. Abyste mohli překlenout toto obtížné období co nejrychleji, poskytneme Vám komplexní právní servis a poradenství.

Sporný rozvod

 • manželé se nedohodnou na průběhu manželství a příčinách jeho rozvratu
 • manželé se nejsou schopni sami předem dohodnout na péči o děti a na vypořádání majetku
 • mnohdy je zapotřebí i výslech svědků, prokazujících rozdílná tvrzení manželů
 • soud zkoumá podrobně příčiny rozvratu

Nesporný rozvod

 • soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství
 • manželé předloží soudem schválenou dohodu o výchově a výživném na nezletilé děti
 • manželé předloží písemnou dohodu o majetkovém vyrovnání a bydlení s ověřenými podpisy
 • manželství trvá déle než jeden rok a manželé spolu víc než 6 měsíců nežijí

Připravíme vám

Návrh na rozvod manželství
Návrh na zahájení opatrovnického řízení o výchově a výživě nezletilých dětí
Dohodu o majetkovém vyrovnání pro dobu po rozvodu

Chcete-li, můžete mít ode mne právní zastoupení u soudu ve všech výše uvedených věcech.

Nemovitosti

 • smlouvy o převodu nemovitostí – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene
 • spory spoluvlastníků nemovitostí (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, vypořádání nemovitostí ve společném jmění manželů)
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • právní poradenství

Rodinné právo

 • rozvody manželství, rozvody “dohodou”
 • svěření dítěte do péče
 • určení či popření otcovství
 • osvojení dítěte
 • stanovení výživného manželky a rozvedené manželky
 • náklady neprovdané matky
 • poradenství
 • zastupování klientů před soudy

Občanské právo

 • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu
 • vlastnické právo
 • náhrada škody
 • ochrana osobnosti
 • bytové právo (nájemní smlouvy, žaloby o dlužné nájemné, převody bytů do osobního vlastnictví, zrušení společného nájmu po rozvodu, vyklizení bytu apod.)
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • občanskoprávní smlouvy – kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o půjčce
 • závazkové právo
 • vymáhání pohledávek
 • exekuce včetně zastupování v exekučním řízení
 • poradenství
 • zastupování klientů před soudy

Advokátní úschova

 • úschova finančních prostředků klienta na zvláštním bankovním účtu advokáta zcela oddělené od jiných financí
 • sepis smlouvy o úschově finančních prostředků na účet advokáta a podmínkách jejich vyplacení

Kontaktní údaje

Pokud jste se ocitli ve složité životní situaci a potřebujete se poradit s advokátem nebo zajistit právní pomoc, obraťte se na naši advokátní kancelář

Zeptejte se advokáta

JUDr. Věra Žurková-Zelená

Advokátka JUDr. Věra Žurková Zelená je členem České advokátní komory a je zapsána v seznamu advokátů pod evidenčním číslem: 00770.

Dominikánské nám. 187/5, 602 00 Brno

Mobil: +420 602 540 133
E-mail: zurkova.vera@gmail.com
Web: www.zurkova.cz

IČ: 66204003
DIČ: CZ5852211365